Çdo Njeri
së shpejti: e-book
Ferdinand von Schirach
Çështja Collini
së shpejti: e-book
Ferdinand von Schirach
Historia e Europës Juglindore
në përgatitje e sipër
Clewing / Schmitt (Hg.)